Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene notities

De volgende opmerkingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn allemaal gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door u ons ervan te informeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internet browser, besturingssysteem of tijd van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreed.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Zie het privacybeleid onder ‘Recht op verwerking beperken’ voor meer informatie.

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid.

U bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde gereedschappen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw oppositie opties u vinden in de volgende privacy policy.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (Hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Deze kunnen bestaan uit IP-adressen, contactverzoeken, meta-en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De Hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 sec. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele Provider (art. 6 sec. 1 lit. f AVG).

Onze gastheer zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens te volgen.

Sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen

Om de verwerking die voldoet aan gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract gesloten voor orderverwerking met onze hoster.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Büter Hebetechnik GmbH
Emmener Str.
(Europark Versen)
D-49716 Meppen

Telefoon: +49 (0) 5935/7059-0
E-mail: hebetechnik@bueter.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 VERLICHT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT, UIT DE ACHTERGROND, HET UIT UW SPECIALE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE WIJZIGEN; DIT OOK VOOR A OP DEZE VASTSTELLINGEN ONDERSTEUNDE PROFILERING. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U IN ACTIE BENT, ZULLEN WE NIET MEER UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, HET IS NIET, WE KUNNEN HET GROEN GEBRUIKEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING ZAL OVERSCHAT DIENST VAN DE VASTSTELLING, ERVARING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (WIDERSPRUCH TOT ART. 21 ABS. 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TOT DIRECTE PROMOTIE, HEEFT U DUS HET RECHT, OP ELK MOMENT TEGEN DE PERSOONSGEGEVENS AAN HET BEDRIJF VAN HET BEDRIJF DIT OOK VOOR DE PROFILERING, ALS HET MET DIRECTE RECLAME IN VERBAND. ALS U ERTEGEN BENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE REGELGEVING (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep aan te tekenen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, hetzij aan zichzelf, hetzij aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u om de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL-of TLS-versleuteling. U een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van http:// naar https:// en door het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons voorlegt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie of verwijdering. van deze gegevens. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk. In de volgende gevallen bestaat het recht om de verwerking te beperken:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt/illegaal gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar wel nodig hebben om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, er moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de opdrukverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-instellingen aanpassen” /]

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of een automatische oplossing wordt geleverd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of om advertenties te tonen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te leveren die u wilt uitvoeren (bijv. winkelwagenfunctie) worden gebruikt op basis van Art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U uw browser instellen om u te informeren over het instellen van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. Inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de cookie-consent technologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om ze te documenteren in overeenstemming met gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website betreedt, wordt een Borlabs cookie opgeslagen in uw browser, waarin de toestemmingen die u geeft of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

De Technologie voor toestemming van Borlabs Cookies wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming en toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 0. 1 p. 1 aangestoken. c GDPR.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van verwijzer
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 3. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 sec. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) als dit is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of Fax

Als u contact met ons op per e-mail, telefoon of fax, uw verzoek, met inbegrip van alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) met het oog op de verwerking van uw verzoek, zal worden opgeslagen en verwerkt door ons. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die door u aan ons worden doorgegeven via contact aanvragen blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wetsbepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analyse tool worden uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonymisatie

We hebben de IP anonymization functie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat u naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteiten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle gebruiken. U ook voorkomen dat het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie is ingesteld om te voorkomen dat het verzamelen van uw gegevens over toekomstige bezoeken aan deze website:

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie-instellingen aanpassen” /]

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Google voor orderverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografie bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon. U deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens in het algemeen verbieden door Google Analytics, zoals weergegeven in het item verzet tegen gegevensverzameling.

Opslagtijd

Gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-id’s (bijvoorbeeld gebruikers-id’s) of advertentie-id’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die op één apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag ook worden weergegeven op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc).

Als u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google hiervoor uw browsegeschiedenis van uw web en app aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde gebruikersnamen die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentieadvertenties op meerdere apparaten te definiëren en te maken.

U permanent bezwaar maken tegen remarketing/targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u indienen of intrekken bij Google (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). Voor bewerkingen voor het verzamelen van gegevens die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op Art. 1 aangestoken. f GDPR. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en het privacybeleid vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers vinden dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is getagd met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversiecookies” en het gebruik van deze tracking tool worden uitgevoerd op basis van art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=devoor meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking.

U uw browser instellen om u te informeren over het instellen van cookies en om cookies alleen per geval toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en om de cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. Inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat Video’s van YouTube. De site wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube staat deze modus YouTube niet toe om informatie over bezoekers van deze website op te slaan voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, sta je YouTube toe om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Bovendien kan youTube na het starten van een video verschillende cookies op je apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie hun privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om lettertypen op een consistente manier weer te geven. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met De servers van Google plaats.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Web Fonts: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt gebruik van de kaart dienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de privacy op deze website te waarborgen, wordt Google Maps uitgeschakeld wanneer u deze website voor het eerst betreed. Een directe verbinding met de servers van Google wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps onafhankelijk activeert (toestemming volgens art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). Dit voorkomt dat uw gegevens worden overgedragen aan Google wanneer u de site voor het eerst betreedt.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt dan meestal overgebracht naar een Server van Google in de V.S. en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na het activeren van Google Maps.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen die door de gebruiker zijn gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 aangestoken. f GDPR. De website operator heeft een legitiem belang bij de bescherming van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. e-commerce- en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting, inhoud of wijziging van de juridische relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 6, van de 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

8. Eigen diensten

Omgaan met verzoekersgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of online aanvraagformulier). In het volgende informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de aanvraagprocedure worden verzameld. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Wanneer u ons een aanvraag stuurt, verwerken wij uw persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van interviews, enz.) voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over de totstandkoming van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is paragraaf 26 van de Duitse federale wet (inleiding van een arbeidsverhouding), artikel 6 para. 1 aangestoken. b GDPR (algemene inleiding van contracten) en, als u uw toestemming hebt gegeven, artikel 6, lid 0). 1 aangestoken. een GDPR. De toestemming kan te elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van artikel 26 van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) en art. 1 aangestoken. b GDPR opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaarperiode van de gegevens

Als we u geen vacature kunnen aanbieden, een vacature afwijzen of uw sollicitatie intrekken, behouden we ons het recht voor om de gegevens die u verstrekt op basis van onze legitieme belangen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke toepassingsdocumenten worden vernietigd. De bewaarwordt met name gebruikt voor verificatiedoeleinden in geval van een geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende of hangende procedure), zal verwijdering alleen plaatsvinden als het doel voor verdere opslag niet langer nodig is.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u de juiste toestemming heeft gegeven (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarverplichtingen verwijdering verhinderen.

Toelating tot de kandidatenpool

Als we u geen vacature aanbieden, u u mogelijk toevoegen aan onze sollicitantenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitatiepool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

De toelating tot de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). Het indienen van toestemming is vrijwillig en staat los van de lopende aanvraagprocedure. De betrokkene kan te elk moment zijn toestemming intrekken. In dit geval worden de gegevens uit de groep aanvragers permanent verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de kandidatengroep worden uiterlijk twee jaar na de toestemming onherroepelijk verwijderd.