Tool voor het bepalen van het prestatieniveau

Bereken nu rechtstreeks

Online rekenmachine – prestatieniveau

De bepaling van het prestatieniveau moet voor elke veiligheidsfunctie worden uitgevoerd en zonder rekening te houden met de aldus bereikte risicoreductie. Dit geldt niet voor technische veiligheidsmaatregelen die onafhankelijk zijn van de controller. Als voorbeeld, mechanisch scheiden beschermende inrichting kan hier worden vermeld.

Link bijvoorbeeld

 

Tool voor het bepalen van het prestatieniveau

1
Frequentie en / of duur van blootstelling aan gevaren

Frequentie en / of duur van blootstelling aan risico's: Richtlijn voor de frequentie Interventies die meer dan eens per uur worden uitgevoerd, worden over het algemeen als frequent beschouwd. Deze aanbeveling is echter geen normatieve waarde. Risicoblootstelling: Bij de risicoblootstelling moet rekening worden gehouden met de relatie met de totale gebruikstijd van de machine. Een geautomatiseerd verwerkingscentrum en een handmatig te voeden pers zouden hier als voorbeeld kunnen dienen. Als het bewerkingscentrum maar één keer per jaar hoeft te worden opgezet, is de blootstelling aan het gevaar relatief kort in vergelijking met de levensduur. De pers reikt echter regelmatig in de gevarenzone, elke laadcyclus, daarom is de blootstelling aan risico relatief lang in vergelijking met de levensduur.

2
Mogelijkheid om het gevaar te vermijden

Mogelijkheid om het gevaar te vermijden of de schade te beperken: Hierbij moet rekening worden gehouden met de tijd die de operator nodig heeft om op een mogelijk gevaar te reageren voordat er gewonden ontstaan. Hoge snelheden verkleinen bijvoorbeeld de kans dat de machinist de gevarenzone verlaat. Bij de evaluatie moeten de fysieke limieten en niet de limieten als gevolg van besturingscomponenten in aanmerking worden genomen, omdat deze kunnen mislukken.

3
Ernst van letsel

Op dit moment kunnen de effecten van ongevallen en de normaal verwachte genezingsprocessen worden aangenomen.

Voorbeelddefinitie van het prestatieniveau

Op deze pagina willen we u een voorbeeldige bepaling van het prestatieniveau geven. We hopen dan ook de laatste onduidelijkheden over de berekening weg te kunnen nemen.

PRESTATIENIVEAU

basic

Scenario: Heftafel in de werkplaats

In ons voorbeeld moet het prestatieniveau worden bepaald voor een commercieel verkrijgbare heftafel. Dit wordt gebruikt in een werkplaats om componenten naar een ergonomisch lagere hoogte te tillen. Door zijn toepassingsgebied moet de heftafel relatief weinig hefbewegingen uitvoeren.

Stap 1: Ernst van de verwondingen

In de eerste plaats moet de ernst van het letsel in geval van een mogelijk ongeval worden beoordeeld.

In het onderhavige geval ontstaat er alleen een gevaar wanneer de heftafel wordt verlaagd. In het ergste geval kunnen lichaamsdelen in de schaar of tussen het platform en het basisframe komen. Hoewel hijsplatforms zijn uitgerust met schakelborden die breken tussen het platform en het basisframe voorkomen, mogen deze niet in aanmerking worden genomen bij het bepalen van het prestatieniveau.

Als een lichaamsdeel tijdens het verlagen in de schaar aankomt, zijn ernstige (onomkeerbare) verwondingen mogelijk, om deze reden moet S2 worden gekozen.

Stap 2: Frequentie en duur van de blootstelling

Zoals eerder vermeld, moet de hijstafel relatief weinig hefbewegingen uitvoeren. Bovendien is geen greep in de gevarenzone nodig voor de werking van het podium. Op basis van deze vereisten kan f1 worden geselecteerd.

Stap 3: Mogelijkheid om gevaar te vermijden

In geval van schade kan het platform van het hefplatform, zonder speciale apparatuur, bijna worden versneld met de versnelling van de aarde naar het basisframe. Hijstafels zijn echter standaard uitgerust met pijpbreukzekeringen, die zo’n snelle verlaging voorkomen.

Aangezien de werking van de pijpbreukbescherming is gebaseerd op mechanische principes, dus het is niet afhankelijk van de controle, kunnen ze in aanmerking worden genomen in de risicobeoordeling.

Door het gebruik van pijpbreukzekeringen hebben mensen genoeg tijd om uit het gevaarlijke gebied te komen, zodat P1 kan worden geselecteerd.

Resultaat

Voor het huidige voorbeeld wordt dus het pad S2-F1-P1 verkregen. Het technische hulpmiddel, dat beschermt tegen verplettering in de schaar of tussen het platform en het basisframe, moet daarom voldoen aan het prestatieniveau “c”.